contact@company.com +123 456 7890

Čistota je půl zdraví

Nehodláme zde prezentovat přednášku o osobní hygieně a jejím vlivu na tělesné zdraví člověka, ačkoliv i to souvisí s naším tématem. Jde nám o čistotu jako nezbytnou součást každé vyspělé kultury a základní pilíř celkového zdraví takové společnosti. Jakákoliv civilizace nejen spotřebovává přírodní zdroje, ale také produkuje spoustu odpadků. Je paradoxem, že vyspělá západní civilizace […]

Read More »

Co je třeba nejprve

Základním bodem při řešení odpadů v domácnosti, či obecně v jakémkoliv objektu, který tyto odpadové vody produkuje je jejich bezpečný odvod do čistíren odpadních vod. To se obecně zajišťuje buď odvodem fekálií a vod do jímky, septiku, či lidově žumpy. Odtud je pak třeba pravidelně nechat odpad vyvážet do čističek. Nelze si nechat vyvézt žumpu […]

Read More »